KISUM(키썸) X Hwa Sa(화사) of MAMAMOO(마마무) - LOVE TALK #KISUM #KHH #KHIPHOP

KISUM(키썸) X Hwa Sa(화사) of MAMAMOO(마마무) -  LOVE TALK #KISUM #KHH #KHIPHOP